Veste bună pentru studenții cazați în căminele de stat! Aceștia vor avea condiții mai bune de trai!

Anna Casian-Musteață

La propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cabinetul de miniştri a aprobat modificarea Hotărârii Guvernului nr.74/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind funcționarea căminelor din subordinea instituțiilor de învățământ de stat, care prevede îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de funcționare a acestora.

Astfel, în conformitate cu prevederile actului normativ, căminele urmează să fie dotate suplimentar cu: calculatoare conectate gratuit la internet, prin wireless;  minim 2 mașini de spălat și minim o mașină de uscat hainele, în corespundere cu necesitățile locatarilor căminului; cu baie cu apă caldă și sală de sport. În acest sens, administratorul căminului este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea folosirii adecvate, neîntrerupte, cu excepția orelor sanitare, de către locatarii căminelor a mașinilor de spălat și de uscat haine, precum și folosirea spațiilor pentru baie.

De asemenea, consiliul locatarilor căminului va stabili, în baza propunerilor administratorului căminului și în corespundere cu normele sanitaro-epidemiologice, orele sanitare pentru spațiile de baie și spălătorie.

Documentul mai prevede ca comisiile de cazare constituite în instituţiile de învăţământ să mediatizeze, obligatoriu, inclusiv pe web site-ul instituției, cu cel târziu trei săptămâni până la finele lunii mai: a) numărul de locuri de cazare pentru fiecare cămin, în parte, din numărul total de locuri de cazare din acestea; b) criteriile aplicate la repartizarea acestora; c) alte condiţii ale procedurii de cazare. Pentru elevii, studenții, masteranzii și doctoranzii înmatriculați în anul I de studii, această informație urmează să fie mediatizată cel târziu la momentul deschiderii concursului de admitere.

Totodată, organele de administrare a căminelor vor fi obligate să asigure condițiile necesare de acces și de trai pentru persoanele cu dizabilități. O altă prevedere importantă presupune ca accesul în căminele instituțiilor de învățământ superior să fi asigurat permanent. De asemenea, se exclude obligativitatea deconectării luminii după ora 24:00 în alte încăperi decât cele de uz comun, cât și prohibiția utilizării obiectelor suplimentare de iluminare și încălzire de către locatarii cazați în cămine

Previous Post

Pe teritoriul raionului Hâncești se desfășoară proiectul “Supraveghere de vecinătate”

Next Post

Trafic rutier suspendat. Iată pe ce străzi din Chișinău nu se va putea circula!

Related Posts
Total
2
Share