De Paștele Blajinilor se interzice accesul populației în cimitirele din raionul Hîncești

Felicia Croitoru

La data de 04 mai 2021, a avut loc ședința Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică. Prin hotărârea adoptată, se interzice accesul populației în cimitirele din teritoriul raionului Hîncești, în perioada 9-10 mai (Paștele Blajinilor), cu excepția procesiunilor funerare. Citiți mai jos hotărârea integrală:

Hotărâre nr. 18

În temeiul art.55, art.58 din Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art. 183), cu modificările ulterioare, ca urmare a analizei evoluției situației epidemiologice, Comisia raională extraordinară de sănătate publică constată că procesul epidemiologic are în continuare tendințe negative și risc de agravare în perioada imediat următoare, în contextul codului roșu de alertă, Comisia raională extraordinară de sănătate publică. HOTĂRĂŞTE:

  1. Se ia act de informaliaprezentati de către Centrul de Sănătate Publică
    Hîncești cu privire la situația epidemiologici prin infecția COVID – 19

2. Se instituie, conform gradului de risc, gradul de alertă ,,cod roșu”, ,,cod
portocaliu”, ,,cod galben” în următoarele localități (Lista se anexează).

3. Se interzice organizarea serviciilor divine de pomenire în cimitirele
localităților raionului în zilele de paștele blajinilor.

4. Măsurile urmează, a fi ajustate de către Comisia raională Extraordinară de
Sănătate Publică în funcție de evoluția situației epidemiologice.

5. Se dispune Inspectoratului de Poliție Hîncești, Centrului de Sănătate Publică să
continue verificarea și supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice
a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-l9.

6. Hotirârile Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică sunt
executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru
persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de
organizare.

7. Se recomandă reprezentanților mass-media să informeze publicul despre
prevederile prezentei hotărâri, să se angajeze în campania de informare corectă a
societății cu privire la subiectul vaccinirii și necesitatea respectării măsurilor de
prevenire și control al infecției COVID-l9.

8. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în
prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătate publică și va servi drept temei
pentru tragerea la răspundere contravențională și/sau penald a persoanelor vinovate.

9. Prezenta hotirâre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe
pagina oficială a Consiliului raional.


Previous Post

Cetatea Soroca

Next Post

OPINIE: Mai avem nevoie de un alt Pod de Flori?

Related Posts
Total
141
Share