ATENȚIE! Apicultorii și producătorii agricoli de produse de uz fitosanitar vor fi grav sancționați! Iată DE CE!

Anna Casian-Musteață
ATENȚIE! Apicultorii și producătorii agricoli de produse de uz fitosanitar vor fi grav sancționați! Iată DE CE!

În legătură cu înregistrarea cazurilor de deces al familiilor de albine, care se presupune că au intrat în contact cu produse de uz fitosanitar tratate cu substanțe pentru combaterea obiectelor nocive la culturile agricole, ANSA atenționează:

Conform Art.13 a Legii apiculturii Nr.70 din 30.03.2006:

  • Se interzice utilizarea pesticidelor şi insecticidelor pentru prelucrarea câmpurilor, fâşiilor forestiere şi a plantaţiilor de arbuşti în perioada înfloririi plantelor nectaro-polenifere;
  • Persoanele fizice şi juridice care intenţionează să aplice mijloace chimice la tratarea terenurilor sînt obligate:
  • să prezinte din timp primăriilor graficul de tratare a terenurilor şi să le înştiinţeze cu cel puţin 7 zile înainte de a începe tratarea, indicând concret data şi ora începerii şi sfârşitului, metoda tratării, denumirea preparatului şi concentraţia administrării acestuia, precum şi gradul lui de nocivitate;
  • să respecte întocmai data şi ora începerii şi sfârşitului tratării, metodele de utilizare şi concentraţia preparatelor administrate;
  • primăriile sînt obligate să afişeze la timp, în locuri publice, anunţul despre efectuarea tratării terenurilor şi să înştiinţeze nominal, în scris, despre aceasta apicultorii înregistraţi la staţionar şi pastoral în raza primăriei.

Conform prevederilor  Hotărârii Guvernului nr.1045/2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, Pct. 51:

În cazuri excepţionale, cu aprobarea şi sub controlul subdiviziunii teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, unele lucrări de protecţie a plantelor pot să deruleze în perioada de înflorire a culturilor agricole, cu avertizarea obligatorie, în prealabil, a deţinătorilor familiilor de albine de către agenţii economici care efectuează aceste lucrări.

Pentru utilizarea chimicalelor la protecția culturilor agricole și celor silvice fără avertizarea deținătorilor de albine se sancționează cu amendă de 20 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Totodată, în conformitate cu Art. 21 a Legii apiculturii Nr.70 din 30.03.2006: persoanele fizice şi juridice vinovate de încălcarea legislaţiei, fapt ce a condus la pricinuirea de daune albinelor şi apicultorilor, restituie integral contravaloarea pagubelor de facto şi a venitului ratat care putea fi obţinut într-un sezon apicol.

În același context, aducem la cunoștință faptul că o Comisie specială împreună cu colaboratorii Subdiviziunii Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Comrat investighează cazurile de deces al familiilor de albine înregistrate în mai multe localități ale raionului.

Previous Post
Curtea Constituţională a participat la reuniunea Asociaţiei Curţilor Constituţionale Francofone din Montreal, Canada

Curtea Constituţională a participat la reuniunea Asociaţiei Curţilor Constituţionale Francofone din Montreal, Canada

Next Post
ANSA bate alarma: Căpșunile trebuie cumpărate doar din locuri autorizate/înregistrate!

ANSA bate alarma: Căpșunile trebuie cumpărate doar din locuri autorizate/înregistrate!

Related Posts
Total
9
Share